Prednášky pre stredné školy na Žilinskej univerzite v Žiline

Katedra ekonomiky  Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline nás pozvala a oboznámila so študijnými odbormi, ktoré aktuálne ponúka. V súčasnosti katedra zabezpečuje štúdium v dvoch odboroch – Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment. Pokračovať v čítaní „Prednášky pre stredné školy na Žilinskej univerzite v Žiline“

Prostredie, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajné …

To dokázali 8. júna 2018 žiaci z tried I.AP, II.AP a II.BM spolu s triednymi učiteľmi, keď sa zúčastnili upratovania okolia Vodného diela Žilina. Zamerali sme sa na zbieranie odpadkov a drobných nečistôt. Prispeli sme aj k skrášleniu prostredia okolo žilinskej priehrady prečistením jej brehov. Kilometre, ktoré sme prešli a pomerne horúci deň preverili aj  našu kondíciu. Pocit z dobre vykonanej práce zostal aj napriek únave. Pokračovať v čítaní „Prostredie, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajné …“

Správa z exkurzie Letiska Hričov

Dňa 28. 06. 2017 sme my, žiaci I.BP Dopravnej akadémie v Žiline, navštívili letisko Žilina, ktoré sa nachádza blízko obce Dolný Hričov, 10 kilometrov západne od mesta Žilina. Celá exkurzia sa začala nástupom žiakov na autobusovej stanici v meste Žilina o 9:00 hod. Cesta na letisko trvala 20 minút. O 9:30 h. sa začala naša exkurzia po letisku. Naša skupina bola  sprevádzaná Ing. Zdenkou Pištíkovou. Pokračovať v čítaní „Správa z exkurzie Letiska Hričov“

Školský výlet – hrad Strečno

Dňa 20. júna 2017 sa žiaci II.AU triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Lepišovou zúčastnili školského výletu na hrade Strečno. Hrad sa nachádza 11 km od mesta Žilina na vysokom brale nad riekou Váh. V súčasnosti je hrad zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Pokračovať v čítaní „Školský výlet – hrad Strečno“

Kysucký jarmok hier v ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto

V stredu 24. mája 2017 sa konal v našej Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Kysuckom Novom Meste jubilejný 10. ročník Kysuckého jarmoku hier. Stretli sme sa s našimi priateľmi a zároveň súpermi zo špeciálnych základných škôl žilinského regiónu na jarmoku plnom súťaží a zábavy, v ktorom sa úspechy vymieňajú za vecné odmeny. Pokračovať v čítaní „Kysucký jarmok hier v ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto“