Zážitková hodina v anglickom jazyku 2

Dňa 19. 10. 2018 sa triedy IV.BMIV.AP pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Kyklošovej a Mgr. Adriány Pikorovej zúčastnili zážitkovej hodiny v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali prehliadku mesta zameranú na maturitnú tému „Moje rodné mesto“ (rovnako ako triedy III.BM a IV.BP dňa 09. 10. 2018). Pokračovať v čítaní „Zážitková hodina v anglickom jazyku 2“

Prednášky pre stredné školy na Žilinskej univerzite v Žiline

Katedra ekonomiky  Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline nás pozvala a oboznámila so študijnými odbormi, ktoré aktuálne ponúka. V súčasnosti katedra zabezpečuje štúdium v dvoch odboroch – Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment. Pokračovať v čítaní „Prednášky pre stredné školy na Žilinskej univerzite v Žiline“

Prostredie, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajné …

To dokázali 8. júna 2018 žiaci z tried I.AP, II.AP a II.BM spolu s triednymi učiteľmi, keď sa zúčastnili upratovania okolia Vodného diela Žilina. Zamerali sme sa na zbieranie odpadkov a drobných nečistôt. Prispeli sme aj k skrášleniu prostredia okolo žilinskej priehrady prečistením jej brehov. Kilometre, ktoré sme prešli a pomerne horúci deň preverili aj  našu kondíciu. Pocit z dobre vykonanej práce zostal aj napriek únave. Pokračovať v čítaní „Prostredie, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajné …“

Správa z exkurzie Letiska Hričov

Dňa 28. 06. 2017 sme my, žiaci I.BP Dopravnej akadémie v Žiline, navštívili letisko Žilina, ktoré sa nachádza blízko obce Dolný Hričov, 10 kilometrov západne od mesta Žilina. Celá exkurzia sa začala nástupom žiakov na autobusovej stanici v meste Žilina o 9:00 hod. Cesta na letisko trvala 20 minút. O 9:30 h. sa začala naša exkurzia po letisku. Naša skupina bola  sprevádzaná Ing. Zdenkou Pištíkovou. Pokračovať v čítaní „Správa z exkurzie Letiska Hričov“