Exkurzia v SNM Martin

Dňa 25.10.2016  žiaci II.CU triedy navštívili stálu národopisnú expozíciu v SNM Martin pozostávajú z troch samostatných tematických celkov s názvami:

  1. Človek a pôda
  2. Človek a materiál
  3. Človek a odev

Spôsob života pôvodných obyvateľov predstavujú v stálych expozíciách múzea vzácne ukážky materiálnej kultúry z obdobia príchodu Slovanov na územie Slovenska. Dobové reálie dokumentujú nástup nového kultúrneho a hospodárskeho fenoménu – stredovekých miest ako stredísk remeselnej výroby a obchodu, ako aj cechových združení, ktoré koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia nahradili manufaktúry.

Poľnohospodárstvo bolo po stáročia hlavným zamestnaním a základným zdrojom obživy dedinského obyvateľstva na území Slovenska. V tejto časti je predstavené náradie a nástroje, ktoré sa používali pri obrábaní pôdy (pluh, motyka, rýľ, brána, kôš na hnoj) a po stáročia sa takmer nemenili.
Ďalej expozícia pokračuje žatvou, ako vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka.

Záver expozície je venovaný domácej výrobe. Počas relatívneho pokoja, bez práce na poli, sa muži venovali prácam s drevom, ktoré súviseli s výrobou a opravou nástrojov a náradí, predmetov do interiéru. Najviac používali drevo, slamu, prútie, kožu, kovové časti vyrobil remeselník – kováč, ktorý nechýbal na žiadnej dedine

Vo vitrínach sú postupne prezentované všetky spôsoby opracovania dreva – tak používanie v podobe rôznych samorastov aj bez predchádzajúceho opracovania (palice, háky, kláty, ohnuté konáre, rázsochy, stolce; dlabanie (taniere, korytá, vahančeky, soľničky, geletky, ale i člny.

Z prútia, lístia, slamy, trstiny, korienkov, kukuričného šúpolia sa plietli rôzne koše, košíky, opálky, tašky, kufre a ďalšie úžitkové i dekoratívne predmety.

Hrnčiarske výrobky z hliny sa vyznačujú charakteristickým červenohnedým lomom a hrubozrnnou štruktúrou. Slúžili v domácnosti na úschovu potravín, na prípravu, podávanie, prípadne prenášanie jedla na väčšie vzdialenosti.

Kovy – táto časť expozície predstavuje využitie výroba zo železa, výnimočne aj zo striebra a medených zliatin v tradičnej kultúre.

Tretia časť  Človek a odev predstavuje základné typy odevu. Vplyvy prírodného prostredia sú zdokumentované aj v pracovnom odeve, na ktorý vplýval aj druh práce pri ktorej sa nosil, napríklad drevorubači nosili zápästky, ktoré spevňovali ruku v oblasti zápästia a zároveň slúžili aj na upevnenie širokých koncov rukávov mužskej košele. Súčasťou pracovného odevu remeselníkov sa stala zástera, na ktorú sa okrem hrubšieho plátna používala v niektorých prípadoch aj koža. Sviatočný odev predstavuje najväčšiu časť muzeálnych zbierok a vďaka svojej pestrosti aj najviac priťahuje pozornosť návštevníkov. Žiaci boli expozíciami  nadšení a aktívne sa zapájali  sa do rozhovoru s pani lektorkou.