Európsky deň jazykov

img_1660-2Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku sme si pripomenuli už štvrtým ročníkom aj v našej  škole, Dopravnej akadémii v Žiline.

 O prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú, pripomenuli Mgr. Medviďová a Mgr. Štalmachová.

 Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou. Stačilo prísť 20 žiakom učebných, študijných odborov a nadstavbového štúdia na dopoludnie plné aktivít.

Žiaci si preverili svoju slovnú zásobu  pri riešení krížoviek, precvičili sa v priraďovačkách, pri tvorení viet, príbehov, pri opisovaní obrázkov. Boli kreatívni aj pri tvorbe projektov. Vzniknuté plagáty budú krášliť jazykovú učebňu.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže za ich aktívnu účasť.

 Výsledky a ocenení žiaci:

1. Šadibol Andrej I.BP
2. Kotrbanec Ivan II.AN
3. Pariš Rastislav III.BP

 

imgdsc_0062 img_1659-2 img_1654 img_1650 img_1647 imgdsc_0064