Modrý gombík a dobrovoľníci

uniceffMauritánia je jednou z krajín Sahelu, ktorú v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečovanie potravy pre obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených podvýživou 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než 10% detí sa nedožije veku 5 rokov!

Pre tieto dôvody sa 10 dobrovoľníkov z triedy I. BP (Michaela Budzeľová, Ivana Valčuhová, Alžbeta Durschmiedová, Daniela Hrtúsová, Stella Privarová, Laura Škorvánková, Marek Kaduch, Helena Tatarčiaková,  Vanessa Marčišová, Marianna Hrtúsová) zúčastnilo 12. ročníka finančnej zbierky Modrý gombík.

Spolu vyzbierali sumu  157,58 €, ktoré odviedli na účet do VÚB.  Z piatich dvojíc, najväčšiemu príspevku sa tešili  dievčatá Stella PrivarováLaura Škorvánková, ktoré prispeli  sumou 67,65 €.

Našim dobrovoľníkom patrí veľké ĎAKUJEME, pretože UNICEF dokáže takouto formou pomôcť až 90 % z nich.