Matematický klokan a Matematická súťaž

matematicky-klokan (1)Aj tento rok sa najodvážnejší pustili 21. marca do riešenia najväčšej matematickej súťaže na svete, ktorou je Matematický klokan. Vyhlasovateľom tejto medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov v dvoch kategóriách. Traja najlepší v obidvoch kategóriách prevzali odmenu vo výške:

Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ:

 1. Patrik Martinec – I. BM
 2. Peter Klein – II. BP
 3. Vladimír Hanuš – I. BM

Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ:

 1. Jakub Juriga – IV. AM
 2. Nikolas Marman – III. CP
 3. Matej Lopušan – III. CP

Zároveň Patrik Martinec, Jakub Juriga, Nikolas Marman a Matej Lopušan patria medzi 300 najlepších na Slovensku.

Po vyriešení  Matematického klokana sme pokračovali v matematickom kolotoči , v celoškolskej Matematickej súťaži.  Pri riešení logických úloh rôznej náročnosti si najlepšie počínali:

 1. Peter Palider – IV. AM
 2. Peter Klein – II. BP
 3. Matej Lopušan – III. CP

  IMG_5661 IMG_5662 IMG_5663 IMG_5664 IMG_5665