Multimediálne predstavenia

DSC_0658Dňa 6. apríla 2016 sa uskutočnili v Dopravnej akadémii  dve multimediálne – kultúrno-vzdelávacie predstavenia”, ktoré našim žiakom sprístupnil Mgr. Karol Petrík zo Spoločnosti pre vedu a techniku Astronyx.

Prednáška s názvom Jeme, aby sme žili… jednoduchou metodikou priblížila našim žiakom ucelený pohľad na zloženie stravy a jej vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladoch bola predstavená „alchymistická“ dielňa nášho tela, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či bielkoviny. Ozrejmila nám základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventívnej medicíny. Poskytla  jeden  z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy a pitného režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka. Prednáška súvisela so 7.aprílom, ktorý je určený ako Svetový deň zdravia.

Druhá prednáška bola na tému:

Od Fonografu po iPod – Zvuk z konzervy

Žiaci pri tomto multimediálnom predstavení sa vydali  na dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu a prvého fotoaparátu až po mp3 prehrávač, či iPod. Žiakom boli  predstavené tie najdôležitejšie míľniky, vedci a princípy, bez ktorých by sme nemali mnoho bežných súčastí zábavy i poznania v dnešnom živote. Predstavenie bolo obohatené aj fyzikálnymi experimentmi.

Obe témy boli spracované odborne, aktuálne a zároveň primerane žiakom daného veku. Žiaci videli javy, ktoré bežne nevidia. Počas predstavenia sa žiaci mohli zapojiť do prezentácie a získali tak pekné ceny.

Predstavenia boli realizované s použitím najmodernejšej audiovizuálnej a výpočtovej techniky priamo na javisku. Bohatý obrazový a videomateriál bo premietaný na dve veľkoformátové plátna. Spestrením prednášok boli piesne v podaní moderátora.

O tom, že prednášky zaujali, svedčil  spontánny potlesk  a vzorné správanie žiakov študijných aj učebných odborov.

Tešíme sa na podobné podujatia.

3 4 5 6 8DSC_0639