Loďou v ústrety budúcej kariére

Loď Žilina 004Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline zorganizovala 8. apríla 2016 vyhliadkovú propagačno – prezentačnú plavbu loďou po trase Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie, Bratislava na Devín, do južného a severného bazénu Prístavu Bratislava so záujemcami o štúdium vodnej dopravy, so zástupcami akademického prostredia a potencionálnymi zamestnávateľmi. Za zamestnávateľov boli prítomní zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica, Dopravného úradu Bratislava, Verejných prístavov, a. s. Bratislava, Slovenskej plavby a prístavov, a. s. Bratislava a Agentúry rozvoja vodnej dopravy Bratislava, ktorí nám zaujímavými príspevkami priblížili problematiku a perspektívu vodnej dopravy na Slovensku. Informácie o štúdiu vodnej dopravy sme dostali priamo od vysokoškolských pedagógov, súčasných študentov aj samotného zakladateľa Katedry vodnej dopravy. Akcia bola pripravená pre stredoškolákov z Bratislavy, Púchova, Považskej Bystrice, Kysuckého Nového Mesta a Žiliny. Vyhliadkovej plavby loďou Žilina sa zúčastnili žiaci IV. DP triedy spolu s pedagogickým dozorom.

Ing. Monika Fabiniová