V hĺbke 80 metrov…

Prievidza_23062016Vo štvrtok 23. júna 2016 boli na celom území Slovenska zaznamenané tropické teploty, preto byť 80 metrov pod zemským povrchom s teplotou 15 – 18 °C je celkom príjemná zmena. V uvedenej hĺbke sa nachádza Hornonitriansky banský skanzen. Skanzen vznikol na miestach hnedouhoľnej bane Cigeľ, kde sa ešte pred 13-timi rokmi ťažilo uhlie. Pokračovať v čítaní „V hĺbke 80 metrov…“

Prednáška na tému Námorná doprava, námorné kontajnery, námorné prístavy

Dňa 13.04.2016  sa zúčastnili žiaci II.AP triedy dopravnej akadémie prednášky v Krajskej knižnici v Žiline, ktorá bola zameraná  na námornú dopravu, námorné kontajnery, námorné prístavy a námorné terminály. Prednášal Ing. Andrej Dávid, PhD., ktorý vyučuje na Žilinskej Univerzite, Fakulte PEDaS na Katedre vodnej dopravy. Pokračovať v čítaní „Prednáška na tému Námorná doprava, námorné kontajnery, námorné prístavy“

Loďou v ústrety budúcej kariére

Loď Žilina 004Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline zorganizovala 8. apríla 2016 vyhliadkovú propagačno – prezentačnú plavbu loďou po trase Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie, Bratislava na Devín, do južného a severného bazénu Prístavu Bratislava so záujemcami o štúdium vodnej dopravy, so zástupcami akademického prostredia a potencionálnymi zamestnávateľmi. Pokračovať v čítaní „Loďou v ústrety budúcej kariére“

Global Money Week ešte raz

globalV rámci týždňa finančnej gramotnosti Global Money Week sa aj trieda IV.BP zapojila do jeho aktivít. Ich úlohou bolo vytvoriť prezentácie z akejkoľvek oblasti financií, s využitím vedomostí, ktoré získali na vyučovaní ekonomických predmetov alebo vlastných skúseností. Pokračovať v čítaní „Global Money Week ešte raz“

SIMULÁTOR VODIČSKÝCH ZRUČNOSTÍ

20151026_100655Dňa 26.10.2015 si naši žiaci otestovali svoje vodičské schopnosti na simulátore riadenia, kde si mohli vyskúšať svoje reakcie pri riadení vozidla na snehových podmienkach. Akcia začala prezentáciou „Bezpečne na cestách“ žiakov III.BP triedy, v ktorej sa zamerali na najčastejšie príčiny dopravných nehôd a poučili ich o bezpečnosti v cestnej premávke. Pokračovať v čítaní „SIMULÁTOR VODIČSKÝCH ZRUČNOSTÍ“

Rýchle prsty v službách korešpondencie

01 typingKoniec júna mal u nás v škole aj napriek končiacemu školskému roku súťažnú príchuť. V utorok, 23. 06. 2015 sa uskutočnila Súťaž v písaní na elektronickom písacom stroji a tvorbe obchodných listov. Na jej príprave, realizácii a vyhodnotení sa podieľali vyučujúce predmetov technika administratívy a administratíva Pokračovať v čítaní „Rýchle prsty v službách korešpondencie“