Global Money Week ešte raz

globalV rámci týždňa finančnej gramotnosti Global Money Week sa aj trieda IV.BP zapojila do jeho aktivít. Ich úlohou bolo vytvoriť prezentácie z akejkoľvek oblasti financií, s využitím vedomostí, ktoré získali na vyučovaní ekonomických predmetov alebo vlastných skúseností.

 

Žiaci si mohli zvoliť vlastnú tému alebo vybrať z týchto tém:

 • Keby som bol ministrom financií v novej vláde…
 • Odporúčam sporiť, pretože…
 • Zmysluplné a užitočné finančné vzdelávanie je…
 • Filantropia a peniaze.
 • Triedne financie a skúsenosti s nimi
 • Kedy máme začať myslieť na postproduktívny vek?
 • Finančné produkty, ktoré môžu pomáhať mladým ľuďom
 • Rodinné financie
 • Seniori – aktívni podporovatelia rodín
 • Ako pomôcť seniorom odolať podvodným praktikám
 • Kedy je ,, požičiavať,, potrebné.

Medzi najlepšie prezentácie patrili:

 1. Ako pomôcť seniorom odolať podvodným praktikám – autorka Katarína Stráska
 2. Odporúčam sporiť, pretože… od Lenky Šimulákovej
 3. Odporúčam sporiť, pretože… v spracovaní Andreja Gaňu

Menované témy boli zároveň odoslané na ústredie Nadácie pre deti Slovenska, ktorá aktivitu  v rámci týždňa finančnej gramotnosti  Global Money Week zastrešuje.

Ing. Miroslava Gálffyová