Škola šmyku, II. ročník

V priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline sa v dňoch 18.05.2015 – 05.06.2015 uskutočnil
2. ročník Mobilnej školy šmyku. Akcia sa konala pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline plk. Mgr. Ivana Špánika. Hlavným partnerom projektu bol Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Mobilnej školy šmyku sa tento rok zúčastnilo 115 žiakov z piatich stredných škôl, ktorí
sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B. Účastníci si mohli vyskúšať na autocvičisku ovládanie vozidla v šmyku pod dohľadom inštruktora Jána Bazovského. Okrem získavania praktických zručností pri jazde v extrémnych podmienkach si študenti osvojili poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, ktorú predviedli žiaci Strednej zdravotníckej školy v Žiline. Účastníci projektu taktiež dostali odborný výklad o trestnoprávnej zodpovednosti v premávke od členov Policajného zboru v Žiline.

Hlavným podnetom vzniku projektu je, ako povedal pán Bazovský: „U nás na Slovensku púšťame do premávky neskúsených vodičov. V autoškole nadobudnú málo, respektíve žiadne zručnosti, pri ovládaní vozidla v šmyku a v zákrutách na klzkej vozovke. Preto som veľmi rád, že vznikol tento projekt, ktorý je jediný na Slovensku. Naším cieľom je zlepšiť zručnosti účastníkov cestnej premávky pri vedení vozidla.“

Veľké poďakovanie patrí občianskemu združeniu pri DA – Prekonať bariéru – škola pre Európu, ktoré vypracovalo celý projekt, aby mohla byť škola šmyku zrealizovaná; vedeniu školy, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a samozrejme našim študentom, ktorí aktívne realizovali túto akciu.

Voľné pokračovanie tohto projektu nenechá na seba dlho čakať. V októbri 2015 pozývame zástupcov z radov stredných škôl žilinského okresu, aby sa zapojili do workshopu „Smelo na cesty,“ ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Celá galéria k článku