Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

titulkaŽivot nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 25. mája 2015 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 127 absolventov na cestu dospelosti.

Slávnostnými prejavmi zatvorili za nimi bránu strednej školy p. riaditeľ – Ing. Rudolf Michalec, p. predsedníčka školskej maturitnej komisie – Ing. Eva Kocúrová a zástupkyne riaditeľa školy – Ing. Mária Vítová, PhD. a Mgr. Ivana Kubalová. Vedenie školy ocenilo tých, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky. Z rúk riaditeľa školy a predsedníčky školskej maturitnej komisie si maturitné vysvedčenie spolu s vecným ocenením prevzalo 14 najúspešnejších absolventov.

Maturitným vysvedčením so samými jednotkami sa môžu popýšiť: Magdaléna Franeková zo IV.BP triedy a Pavol Švelka zo IV.DP triedy.

Výborné výsledky na maturitných skúškach taktiež dosiahli:

  • zo IV.AP triedy – Jaroslav Kais, Miroslav Laurenčík,
  • zo IV.BP triedy – Marek Čička, Mária Kopasová, Erik Ursík,
  • zo IV.CP triedy – Dávid Mikéci,
  • zo IV.DP triedy – Martin Černý, Enrica Rendeková, Radka Valková,
  • zo IV.AM triedy – Vladimír Kavčiak,
  • zo IV.BM triedy – Dušan Kuchár, Lukáš Pekný. 

Blahoželáme nielen oceneným maturantom, ale aj ostatným študentom, ktorí úspešne zložili prvú významnú skúšku v živote.

Zároveň ďakujeme v mene vedenia školy aj ich triednym učiteľom: Mgr. Anne Medviďovej (IV.AP trieda), Ing. Miroslave Gálffyovej (IV.BP trieda), Mgr. Zuzane Mišíkovej (IV.CP trieda), Ing. Veronike Sabovej (IV.DP trieda), Mgr. Jozefovi Lievajovi (IV.AM trieda), Mgr. Ivane Kubalovej (IV.BM trieda), Ing. Martine Čelkovej (II.AN trieda) a Ing. Eve Rezníčkovej (II.EN trieda) za to, že sa stali pre svojich študentov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania. Ďakujeme za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť a zároveň im želáme veľa zdravia a tvorivých síl do ďalšieho života.

1 2 3 4 5 67  8