Generálna skúška E-Maturity 2016

DSC_0037Dňa 23.02.2016 sa v certifikačných školách, vrátane našej, uskutočnila Generálna skúška elektronickej formy  maturity zo slovenského jazyka a literatúry v systéme e- Test.

60 vybraných žiakov z tried IV.AP, IV.BP, IV.DP a IV.AM si mohlo „na nečisto“ vyskúšať, ako sú pripravení na „ostré“ testovanie E-Maturity 2016. Pokračovať v čítaní „Generálna skúška E-Maturity 2016“

Vianočné e-testovanie 2015

titulkaV rámci končiaceho sa národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) pripravil NÚCEM pre školy zaujímavú vianočnú nádielku testov, ktoré  atraktívnou formou preverili žiacke vedomosti a spôsobilosti z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ako aj z anglického jazyka. Pokračovať v čítaní „Vianočné e-testovanie 2015“

MATURITA 2016 – základné informácie

titulkaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená. Pokračovať v čítaní „MATURITA 2016 – základné informácie“

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

titulkaŽivot nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 25. mája 2015 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 127 absolventov na cestu dospelosti. Pokračovať v čítaní „Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení“

Oznam č. 5/2014, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2013 Z. z., vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní „Oznam č. 5/2014, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS“

Oznam č.7/2013, Maturita 2013 – Pokyny k ústnej forme internej časti MS

maturitaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
Pokračovať v čítaní „Oznam č.7/2013, Maturita 2013 – Pokyny k ústnej forme internej časti MS“