Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Peter Black 2“

peter blackDňa 13. 4. 2015 sa študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov pod vedením Mgr. Lepišovej a Mgr. Paučinovej zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „Peter Black 2 – A new beginning“ v Dome odborov v Žiline.

Dejovú líniu tvoril príbeh o mladíkovi Petrovi, ktorý začal svoju novú cestu za prácou. Mal možnosť vyskúšať si 6 odlišných profesií, pri ktorých postúpil test vlastnej osobnosti a vlastných možností.

Dialógy medzi jednotlivými postavami boli založené na veľmi zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedala aj náročnosť anglického jazyka. Naši študenti úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná hra v anglickom jazyku nepochybne bola. V slovenskom jazyku odznelo dejové resumé práve odohratej časti so stručným naznačením ďalšieho vývoja príbehu.

Po skončení predstavenia sa študenti pod dozorom pedagógov Mgr. Lievaja, Mgr. Panákovej, Mgr. Moravčíkovej, Mgr. Palúcha, Mgr. Makúchovej, PaedDr. Daubnerovej a Mgr. Hubočanovej vybrali na exkurziu, ktorá zahŕňala návštevu Makovického domu, kde je v týchto dňoch sprístupnená výstava prác z regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Naše ďalšie kroky smerovali do Budatínskeho parku, kde mohli študenti obdivovať krásy prebúdzajúcej sa prírody. Zaujímavá bola aj expozícia Múzea židovskej kultúry umiestnená v budove ortodoxnej synagógy, ktorá je zameraná na židovské tradície a židovské náboženstvo. Rovnako pozoruhodná bola i prehliadka centra Žiliny, kde sa študenti zoznámili s historickým jadrom tohto mesta.

Mgr. Katarína Lepišová

Mgr. Mária Paučinová

peter black 2 peter black 3 black 2 black 6 múzeum židovskej kultúry