Tvorba prezentácií v PowerPointe – Osobnosť žilinského regiónu

Projekt Spoznaj osobnosti regiónu pokračoval školskou súťažou v tvorbe powerpointových prezentácií, ktorá im umožnila prezentovať získané informácie a využiť počítačové zručnosti a originalitu. Poznávaním histórie a súčasnosti na základe vlastných skúseností a zážitkov vznikli zaujímavé a tematicky rôznorodé práce žiakov 3. ročníkov.

Cieľom súťaže bola podpora záujmu žiakov o históriu slovenského národa, pochopiť vlastenecký odkaz významných dejateľov Žilinskej župy.

 

Výsledky súťaže:

  1. Lenka Holáková III.DP
  2. Terézia Mravcová III.BP
  3. Jozef Golier III.AP, Denis Kostolný III.DP

 

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Blahoželáme !