ALL IN ONE na Veľtrhu študentských spoločností aplikovanej ekonómie

prezidentDňa 15. 04. 2014 sa skupina študentov z aplikovanej ekonómie z tried III.AP (Martin Drexler, Jaroslav Kais, Jozef Burian, Jozef Miroslav Golian, Lukáš Jánošík) a  III.BP (Terézia Mravcová, Lukáš Šuška, Erik Ursík, Dajana Oravcová, Mária Ďurišová)  pod vedením vyučujúcich Mgr. Márie Síkorovej a Ing.  Martiny Čelkovej zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v Avione Bratislava. Veľtrh slávnostne otvoril prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý poprial všetkým účastníkom veľa úspechov v súťaži. Súťažilo 52 študentských spoločností zo stredných škôl z celého Slovenska a 10 študentských spoločností z vysokých škôl. Konkurencia bola veľká.

Náš tím úspešne reprezentoval svoju službu, ktorú vymysleli v rámci projektu Skill for the Future „Deň otvorených dielní“.  Na fotografiách môžete vidieť náš vyzdobený stánok, otvorenie veľtrhu prezidentom Slovenskej republiky, prezentáciu prezidenta študentskej spoločnosti Jaroslava Kaisa.

Aktivity, ktorých sa zúčastnili naši študenti v rámci programu aplikovaná ekonómia:

1, Innovation&Creativity Camp „ Dopravno – vzdelávací projekt pre študentov stredných škôl – november 2013.

2. Súťaž o auto spoločnosti Hyundai –  učebná  pomôcka pre študentov stredných škôl – marec 2014 – 1. miesto – osobný automobil I 30.

3. Veľtrh študentských spoločností.

Ing. Martina Čelková

Mgr. Mária Síkorová

žiaci stánok jaro prezident