Adam František Kollár

Nový obrázok„Ak je niekto rodom Slovák ako ja a podľa môjho príkladu vynaloží trochu času na poznanie ostatných nárečí, veľmi ľahko porozumie jazyk a písmo celého slovanského národa… Toto som chcel zdôrazniť kvôli mojim Slovákom, aby reč a svoj kmeň neprestali milovať preto, ako sa to často stáva, že sú posmievaní takými, ktorí tiež bývajú v Uhorsku…“

        Pri príležitosti 295. výročia narodenia Adama Františka Kollára a 230. výročia úmrtia tohto významného európskeho vzdelanca pripravila Slovenská národná knižnica medzinárodný  výstavný projekt Slovenský Sokrates – Adam František Kollár. Výstava komplexne približuje životný príbeh a bohaté dielo tohto  múdreho a pracovitého muža, ktorý to dotiahol až do funkcie dvorského radcu cisárovnej Márie Terézie a riaditeľa Dvorskej knižnice vo Viedni. Premiéra projektu sa uskutočnila vo štvrtok 12. septembra 2013 o 16.00 hod v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC.

     Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice podporilo Ministerstvo kultúry SR. Autorom výstavy je  terchovský rodák, literárny a kultúrny historik  Peter Cabadaj, ktorý informoval, že výstava bude prístupná pre verejnosť a pozvánka k prehliadnutiu výstavy platí stále, srdečne pozýva.  Druhá výstava sa uskutoční v októbri 2013 v priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni.

     Za Dopravnú akadémiu sa výstavy zúčastnili Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Kovárová, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová.