Oznam č. 11/2016, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

obrazokOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS 2016

Dopraváci z celého Slovenska v dopravnej akadémii

DSC_6847V termíne od 13.-15.10.2015 sa uskutočnilo v Terchovej pri Žiline zasadnutie odbornej skupiny Autobusy pri Združení prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia dopravných podnikov z Bratislavy, Košíc, Prešova, Žiliny a tiež zástupcovia SAD Žilina, SAD Trenčín, SAD Prievidza, SAD Trnava a spoločnosti Liorbus. Pokračovať v čítaní „Dopraváci z celého Slovenska v dopravnej akadémii“

Stredoškolská odborná činnosť

DSCN1717Už 36. ročník  Stredoškolskej odbornej činnosti sa prihlásil o slovo dňa 07.02.2014 konaním školského kola. Formou prezentácie v Power Pointe  v učebni 301/3 predstavilo 11 riešiteľov 8 prác z oblasti voľného času, zdravotníctva, elektrotechniky a učebných pomôcok. Náročnosť  tém, ich obhajoba a hlavne praktické výstupy prác boli kritériom hodnotenia odbornej školskej komisie SOČ, ktorá nakoniec rozhodla o úspešnosti jednotlivých súťažiacich takto: Pokračovať v čítaní „Stredoškolská odborná činnosť“

SK – FOTOS – odborná exkurzia

DSCF3895Dňa 6. novembra 2013 sa žiaci III. BP triedy zúčastnili odbornej exkurzie  v rámci vyučovania predmetu  dopravné tovaroznalectvo. Spolu s vyučujúcou  Mgr. Annou Medviďovou navštívili spoločnosť SK – FOTOS. SK – FOTOS je moderná spoločnosť v Žiline so 100% účasťou zahraničných partnerov a dlhoročnými skúsenosťami so spracovaním termo plastov technológiou vstrekovania  plastov a vyfukovania technických plastov. Pokračovať v čítaní „SK – FOTOS – odborná exkurzia“