Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

titulkaŽivot nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 30. mája 2016 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 124 absolventov na cestu dospelosti. Pokračovať v čítaní „Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení“

Maturanti sa lúčili

titulkaRoky prežité v školských laviciach patria k najkrajším v živote človeka. Tradičná slávnostná rozlúčka, ktorá sa konala 13. mája 2016, nám opäť pripomenula, že sa ukončil ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí v tento deň do jedálne prišli s úsmevom na tvári, iní so sklonenou hlavou. Pokračovať v čítaní „Maturanti sa lúčili“

Praktické maturity sú za nami

titulkaKeď sa povie maturita, každý z nás si predstaví skúšky, ktoré pre mladého človeka znamenajú odrazový mostík do reálneho života. Okrem teoretických vedomostí sa žiaci každoročne testujú aj z praktických skúseností vo svojom odbore. Výnimkou nebol ani tento školský rok.

V dňoch 3. – 5. mája 2016 sa totiž konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky aj v našej škole. Pokračovať v čítaní „Praktické maturity sú za nami“

Oznam č. 11/2016, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

obrazokOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS 2016

Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2016

1 titulkaMilí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.

                     Vedenie školy

  Pokračovať v čítaní „Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2016“

Generálna skúška E-Maturity 2016

DSC_0037Dňa 23.02.2016 sa v certifikačných školách, vrátane našej, uskutočnila Generálna skúška elektronickej formy  maturity zo slovenského jazyka a literatúry v systéme e- Test.

60 vybraných žiakov z tried IV.AP, IV.BP, IV.DP a IV.AM si mohlo „na nečisto“ vyskúšať, ako sú pripravení na „ostré“ testovanie E-Maturity 2016. Pokračovať v čítaní „Generálna skúška E-Maturity 2016“

MATURITA 2016 – základné informácie

titulkaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená. Pokračovať v čítaní „MATURITA 2016 – základné informácie“