Dopraváci z celého Slovenska v dopravnej akadémii

DSC_6847V termíne od 13.-15.10.2015 sa uskutočnilo v Terchovej pri Žiline zasadnutie odbornej skupiny Autobusy pri Združení prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia dopravných podnikov z Bratislavy, Košíc, Prešova, Žiliny a tiež zástupcovia SAD Žilina, SAD Trenčín, SAD Prievidza, SAD Trnava a spoločnosti Liorbus. V rámci rôznych tém jednali dopravcovia so spoločnosťami Iveco, SOR, Solaris, Lukoil, Banner o novinkách a trendoch, ktoré prichádzajú na Slovensko. Súčasťou programu bola aj prezentácia školských dielní v areáli SAD Žilina Dopravnej akadémie Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tu sa účastníci tohto podujatia oboznámili s procesom výučby a priestormi, kde sa študenti pripravujú pre prax. Združenie dopravných podnikov, ako aj spoločnosť SAD Žilina, ktorá sa na organizovaní tohto stretnutia podieľala, ďakujú vedeniu Dopravnej akadémie Žilina a taktiež vedúcemu ŠD p. Milanovi Hruškovi, ktorý prezentoval moderné priestory dielní a aktuálny systém vzdelávania. Účastníkmi bola ocenená snaha a moderné priestory, ktoré sú aj podľa zúčastnených na Slovensku jedinečné. Je neoceniteľné, že sa priestory bývalých stredísk praktického vyučovania pri podnikoch ČSAD, ktorých bolo v minulosti viacero, zachovali práve v Žiline v takomto rozsahu a dokonca sa rozvinuli na tak moderné prostredie.

Autor: Za organizátorov a spoločnosť SAD Žilina Ing. Ľubomír Taška

DSC_6845 DSC_6847 DSC_6852 DSC_6861 DSCF4977