Stredoškolská odborná činnosť

DSCN1717Už 36. ročník  Stredoškolskej odbornej činnosti sa prihlásil o slovo dňa 07.02.2014 konaním školského kola. Formou prezentácie v Power Pointe  v učebni 301/3 predstavilo 11 riešiteľov 8 prác z oblasti voľného času, zdravotníctva, elektrotechniky a učebných pomôcok. Náročnosť  tém, ich obhajoba a hlavne praktické výstupy prác boli kritériom hodnotenia odbornej školskej komisie SOČ, ktorá nakoniec rozhodla o úspešnosti jednotlivých súťažiacich takto:

Odbor 01- Problematika voľného času

1. miesto: Patchwork – moderná tradícia–Nikola Volochová, III.BP, postup do okresného kola

2. miesto: Estetizácia pracovného prostredia – Michal Meško, III.BU, postup do okresného kola

 Odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

 2. miesto: Hipoterapia­– Simona Pekarová, I V.CP, postup do okresného kola

 Odbor 12 – Elektrotechnika a hardware

1.    miesto: DA-2014–Matej Michálek, III.BM, bez postupu do okresného kola

2. miesto:  Napájací zdroj pre laboratórium elektrotechniky –Daniel Krajčík, Martin Ondák, III.AM ,

                          bez  postupu do okresného kola

3. miesto:  Snímače merania prietoku vzduchu– Patrik Ďugel, IV.AM, bez postupu do okresného kola

4. miesto:  Meranie na snímači otáčok  – Jakub Ďušiš, IV.AM, bez postupu do okresného kola

 Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok

2.miesto:  Označovanie pneumatík – M. Gloviak, J. Hôrečný, M. Čička, II.AM, postup do okresného kola

Všetkým sa chceme poďakovať za účasť a predvedené výkony. Nominovaným do okresného kola SOČ prajeme veľa šťastia pri reprezentácii školy.

Ing. M. Gálffyová, Ing. I. Drahnová

 DSCN1688DSCN1692

DSCN1717