Odborná exkurzia INA Kysuce spol.s r. o.

inaDňa 15.04.2014 sa žiaci II.AP, II.BP, IV.AP a IV.BP spolu s pedagógmi Ing. Remetovou, Ing. Rezníčkovou, Mgr. Medviďovou a PaedDr. Daubnerovou zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti INA Kysuce a.s. v Kysuckom Novom Meste.
Po príchode nás privítal pán Vnuk, ml., ktorý nás oboznámil s históriou spoločnosti a portfóliom produktov, ktoré patrí k najrozsiahlejším v ložiskovej výrobe. Táto výroba pokrýva všetky oblasti použitia v strojoch, zariadeniach, vozidlách, lietadlách a kozmickej technike. Po krátkom úvode nasledovala prehliadka výrobnej haly. Popri technologickom postupe výroby niektorých komponentov mali žiaci možnosť sledovať logistické zabezpečenie výroby, aplikáciu technológie Kanban v rôznych fázach výrobného procesu.
V závere sme sa oboznámili s integráciou aktívnej ochrany životného prostredia v podmienkach podniku.

IMG_20140415_103047 IMG_20140415_103224-1 IMG_20140415_103645-1