Slávnostné ukončenie maturitných skúšok na Dopravnej akadémii v Žiline

DSCF3237V dňoch od 20. do 23. mája 2013 sa študenti našej školy snažili prezentovať svoje vedomosti na maturitnej skúške, na ktorú sa prihlásilo 147 študentov. Ústnej časti sa však zúčastnilo iba 145, pretože dvom študentom sa nepodarilo úspešne ukončiť štvrtý ročník štúdia. Pokračovať v čítaní „Slávnostné ukončenie maturitných skúšok na Dopravnej akadémii v Žiline“

Oznam č.7/2013, Maturita 2013 – Pokyny k ústnej forme internej časti MS

maturitaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
Pokračovať v čítaní „Oznam č.7/2013, Maturita 2013 – Pokyny k ústnej forme internej časti MS“