Vianočné e-testovanie 2015

titulkaV rámci končiaceho sa národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) pripravil NÚCEM pre školy zaujímavú vianočnú nádielku testov, ktoré  atraktívnou formou preverili žiacke vedomosti a spôsobilosti z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ako aj z anglického jazyka.

Vianočné e-testovanie 2015 sa v našej škole uskutočnilo v dňoch 16.-18. decembra 2015. Zúčastnilo sa ho 11 tried. Na riešenie každého testu mali žiaci jednu vyučovaciu hodinu, t. j. 45 minút. Po vyriešení testu sa testovaní žiaci okamžite dozvedeli informáciu o svojej úspešnosti.

V teste z čitateľskej gramotnosti boli použité úryvky z najznámejšieho vianočného literárneho diela od Charlesa Dickensa – Vianočná koleda. Pri čítaní jednotlivých úryvkov z tejto knihy sa žiaci zamysleli nad morálnymi a etickými hodnotami.

V teste z matematickej gramotnosti, v ktorom dominovala vianočná a zimná tematika, boli úlohy zamerané na rozvoj matematického myslenia.

E-testy z anglického jazyka obsahovali tradičné vianočné zvyky v anglicky hovoriacich krajinách, ako aj moderné prvky Vianoc.

Som presvedčená o tom, že zaradenie takýchto testov do vyučovania prispelo nielen k sviatočnej atmosfére, ba aj obohatilo vyučovací proces v našej škole.

 Mgr. Ivana Kubalová, školský koordinátor e-Testovania

1 2 3