Generálna skúška E-Maturity 2016

DSC_0037Dňa 23.02.2016 sa v certifikačných školách, vrátane našej, uskutočnila Generálna skúška elektronickej formy  maturity zo slovenského jazyka a literatúry v systéme e- Test.

60 vybraných žiakov z tried IV.AP, IV.BP, IV.DP a IV.AM si mohlo „na nečisto“ vyskúšať, ako sú pripravení na „ostré“ testovanie E-Maturity 2016.

E-Maturita je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS.  Výhodou je, že žiaci certifikačnej školy majú prístup k prípravným testovým úlohám, ktoré môžu riešiť aj po vyučovaní alebo doma, precvičovať si elektronické testovanie, prostredie systé­mu e-Test na úlohách z prípravných testových zošitov pre E-Maturitu. Vyskúšať si však môžu aj testy z anglického jazyka, ktoré budú v „ostrej“ skúške riešiť v papierovej forme.

E-Maturita, ale aj písomné maturity budú v našej škole prebiehať v termíne od 15. – 16. marca 2016 nasledovne:

E-Maturita:

15.03.2016 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra (EČ MS)


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS):

15.03.2016 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra                     

  • EČ v čase    09:45 – 11:25 hod.
  • PFIČ v čase 13:00 – 15:30 hod.

 

16.03.2016 (streda) – cudzí jazyk, úroveň B1