Maturita 2014

DSC_0891102 úspešných maturantiek a maturantov Dopravnej akadémie v Žiline sa zúčastnilo dňa 23. mája 2014 slávnostného ukončenia maturitných skúšok a odovzdávania maturitných vysvedčení.

Štvorročné úsilie prezentované vedomosťami pri zelenom stole mnohokrát prinieslo úsmev na tvárach maturantov a dosiahnuté známky ozdobili ich maturitné vysvedčenie. No nie všetci sa v máji zúčastnili skúšky dospelosti, pretože neukončili úspešne posledný ročník štúdia. Nepodarilo sa to 12 žiakom. Ďalším 12 žiakom sa táto skúška nevydarila podľa predstáv a prídu si ju zopakovať. Mnohým však padol kameň zo srdca, pretože to majú konečne za sebou. Pokračovať v čítaní „Maturita 2014“

Oznam č. 5/2014, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2013 Z. z., vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní „Oznam č. 5/2014, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS“

Oznam č.12/2013, MATURITA 2014

maturitaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2013 Z. z., vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.