Oznam č.7/2013, Maturita 2013 – Pokyny k ústnej forme internej časti MS

maturitaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.

Oznam č. 7, MATURITA 2013 – Pokyny k ústnej forme internej časti MS

Dokument PDF (240kB) pdf-ico