Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Realitný vodičák

realitny_vodicakŠtudenti tried II.AP, IV. BP a IV. CP dokázali, že sa na trhu s realitami vedia  orientovať. V konkurencii žilinských stredných škôl skončili v testovaní zameranom na oblasť narábania s nehnuteľnosťami na treťom mieste. Naši žiaci získali účasťou na seminári komplexné informácie o trhu nehnuteľností a potrebný návod ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu Žilinského kraja bez toho, aby boli z hľadiska nedostatku informácií a vedomostí nútení využívať služby tretích osôb. Získané informácie môžu v budúcnosti účastníci vzdelávacieho seminára využiť v praxi. Pokračovať v čítaní „Realitný vodičák“

Európska jar 2013 – 17. máj 2013

Tak ako každý rok, aj tento sa naša škola zapája do kampane pod názvom „Európska jar“.

Európska jar je každoročná kampaň, ktorá je určená pre všetky základné a stredné školy v celej Európe. Vďaka účasti na tejto akcii sa učiteľom a študentom ponúka príležitosť zapojiť sa do širokej škály aktivít, súťaží a diskusií. Tieto podujatia inovatívnym a tvorivým spôsobom vnesú európske témy do vyučovania. Pokračovať v čítaní „Európska jar 2013 – 17. máj 2013“

Koncoročný turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA

Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 053Dňa 06. 05. 2013 sa uskutočnil koncoročný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy,  ktorý sa konal na Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2.

Poďakovanie patrí všetkým,  ktorí sa zúčastnili uvedeného turnaja. Na výbornom 1. mieste sa umiestnilo družstvo  z Dopravnej akadémie v Žiline, ktoré svojím výkonom obhájilo  umiestnenie z minulého ročníka. Pokračovať v čítaní „Koncoročný turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA“

Krížom – krážom HOLANDSKOM a BELGICKOM

titulkaČo majú spoločné skvostné diela Rubensa a Rembrandta, hlavy štátu s modrou krvou, poprední svetoví producenti diamantov, diabolsky dobré pralinky, úžasné množstvo druhov syrov a piva,veterné mlyny z rozprávok a typické klopkajúce dreváky, romantické kanály, na ktorých sa pohojdávajú loďky, ale aj sídla európskych inštitúcií? Odpoveď na túto otázku sme hľadali na ceste do Holandska a Belgicka. Sú to dve krajiny, ktoré nás pohltili a okúzlili natoľko, že sme sa tu cítili ako doma. Pokračovať v čítaní „Krížom – krážom HOLANDSKOM a BELGICKOM“

Návšteva NR SR a Autosalónu v Bratislave

titulkaDňa 25.04.2013 študenti tried I.AM, II.BM, II.DP navštívili naše hlavné mesto – Bratislavu. Pod dozorom Mgr. Kubalovej a Mgr. Hubočanovej sa žiaci oboznámili s históriou a súčasnosťou NR SR,  prezreli si Bratislavský hrad, historické centrum Bratislavy a výstavu Autosalón 2013. Pokračovať v čítaní „Návšteva NR SR a Autosalónu v Bratislave“

Poďakovanie

Ďakujeme riaditeľovi Dopravnej akadémie v Žiline, Ing. Rudolfovi Michalcovi, vedeniu školy a ostatným zamestnancom školy, ktorí prispeli určitou formou podpory počas nášho štúdia na tejto škole. Vďaka nej môžeme ukončiť štvorročné štúdium maturitnou skúškou.

bratia Jozef a Peter Kultánovci