Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

PROGRAM SCANIA MLADÍ PROFESIONÁLI

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SCANIA MLADÍ PROFESIONÁLI SA PO NOVOM OTVÁRA V SPOLUPRÁCI  s partnerskou Strednou odbornou školou dopravnou v Žiline. Ponúkame absolventom ZŠ z celej SR štipendium v rámci školského vzdelávacieho programu – Autotronik – opravár nákladných automobilov a autobusov – štvorročný odbor zakončený maturitou a výučným listom (kód odboru Autotronik – 2495K).

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001