Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Podľa § 16 a §17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stredná odborná škola dopravná v Žiline má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

Auto-Hmira, s. r. o., Cesta do Rudiny 2963, Kysucké Nové Mesto

Zastúpená: Radoslav Hmira

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 03autoopravár – karosár
2487 H 04autoopravár – lakovník

Todos Žilina, s. r. o., Kragujevská 1, Žilina

Zastúpená: Miroslav Jaroščák

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 01autoopravár – mechanik
2487 H 03autoopravár – karosár
2487 H 04autoopravár – lakovník

SÚDST, s. r. o., Kvačalova 782/11, 010 01 Žilina

Zastúpená: Ing. Marián Gróf

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 01autoopravár – mechanik
2487 H 03autoopravár – karosár
2487 H 04autoopraváír – lakovník

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s., Sklabinská 20, Bratislava 831 06

Zastúpená: Mgr. Michal Šula

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 01autoopravár – mechanik
2487 H 03autoopravár – karosár
  

Volvo Group Slovakia, s. r. o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec

Zastúpená: Ing. Leonard Toček, Ing. Zdenko Mlynčok

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 01autoopravár – mechanik

ContiTrade Slovakia s. r. o., Kragujevská 6, 011 19 Žilina

Zastúpená: Ing. Igor Valko

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 01autoopravár – mechanik

AUTOMAX PLUS s. r. o., Sládkovičova 127, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpená: Ing. Ján Bednárik

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 03autoopravár – karosár
2487 H 04autoopravár – lakovník

T.A. autoopravovne, s.r.o., Cesta k vodojemu 1166/48, 010 03 Budatín

Zastúpená: Andrej Trulík

Kód učebného odboruNázov učebného odboru
2487 H 01 2487 H 03Autoopravár – mechanik autoopravár – karosár
2487 H 04autoopravár – lakovník

Súčasťou oznámenia sú:

  • základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania – zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom učebnú zmluvu, praktické vyučovanie sa bude vykonávať v priestoroch zamestnávateľa a teoretické vyučovanie bude zabezpečovať škola,
  • možnosti pracovného uplatnenia– absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení,
  • hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka– upravuje učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka,
  • kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom– kritéria sú zverejnené na stránke školy a sú totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v danom zameraní.