Rozhodnutie ministra školstva k školským prázdninám

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. 1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Predpokladaný nástup na výchovno-vzdelávací proces je od 11.01.2021.

  2. 2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka 2020/2021 sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy