Maturita 2014

DSC_0891102 úspešných maturantiek a maturantov Dopravnej akadémie v Žiline sa zúčastnilo dňa 23. mája 2014 slávnostného ukončenia maturitných skúšok a odovzdávania maturitných vysvedčení.

Štvorročné úsilie prezentované vedomosťami pri zelenom stole mnohokrát prinieslo úsmev na tvárach maturantov a dosiahnuté známky ozdobili ich maturitné vysvedčenie. No nie všetci sa v máji zúčastnili skúšky dospelosti, pretože neukončili úspešne posledný ročník štúdia. Nepodarilo sa to 12 žiakom. Ďalším 12 žiakom sa táto skúška nevydarila podľa predstáv a prídu si ju zopakovať. Mnohým však padol kameň zo srdca, pretože to majú konečne za sebou. Pokračovať v čítaní „Maturita 2014“

Oznam č. 5/2014, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2013 Z. z., vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní „Oznam č. 5/2014, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS“

Žilinský samosprávny kraj opäť oceňoval

P3Na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorá sa konala dňa 31. marca 2014 v aule Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, si z rúk predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára prevzali niektorí pedagogickí zamestnanci stredných škôl a školských zariadení ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže.

Medzi ocenenými bola aj PaedDr. Jana Daubnerová, ktorá  pracuje v školstve od roku 1982. V súčasnosti pracuje v Dopravnej akadémii Žilina ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk, ruský jazyk a občianska náuka. Pokračovať v čítaní „Žilinský samosprávny kraj opäť oceňoval“

Dear Students, Teaching Staff and Friends

DSCF3502I would like to take the opportunity to welcome you back to school, all relaxed and full of  physical and mental strength, in the new school year 2013/2014. We truly hope that you have a desire to work and study hard, because education is of great importance today. The world around us is changing rapidly and asks for those who are independent, able to use knowledge or quickly gain new information. To achieve this goal, we need to have a solid education with the emphasis on communication technologies and language skills.
Pokračovať v čítaní „Dear Students, Teaching Staff and Friends“

Milí študenti, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

DSCF3502Teším sa, že Vás môžeme privítať oddýchnutých  a s načerpanými fyzickými i psychickými silami do  nového  školského  roku 2013/2014. A pevne dúfame, že máte chuť do práce i do učenia. Veď vzdelanie má dnes veľký význam. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujeme  mať solídne základy vzdelania, potrebujeme vedieť využívať nové informačno- komunikačné technológie a samozrejme ovládať cudzie jazyky. Pokračovať v čítaní „Milí študenti, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!“

Poďakovanie všetkým učiteľom a pracovníkom školy

Skončil sa ruch na chodbách Dopravnej akadémie v Žiline a žiaci s radosťou  a úsmevom vykročili do náručia prázdnin. Mnohí  k moru, do hôr a iní za zárobkom. Prežili sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá v  súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Pokračovať v čítaní „Poďakovanie všetkým učiteľom a pracovníkom školy“