Poďakovanie všetkým učiteľom a pracovníkom školy

Skončil sa ruch na chodbách Dopravnej akadémie v Žiline a žiaci s radosťou  a úsmevom vykročili do náručia prázdnin. Mnohí  k moru, do hôr a iní za zárobkom. Prežili sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá v  súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom, lebo spoločne sa snažili získať mnoho vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh i dodržiavať  školský  poriadok. Preto nastal teraz čas, aby sme si oddýchli od školských povinností.

Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom krásne prázdniny, učiteľom a ďalším pracovníkom príjemnú dovolenku a veríme, že po načerpaní nových síl sa s radosťou a optimizmom stretneme  2. septembra v školskom roku 2013/2014.

 Riaditeľstvo Dopravnej akadémie v Žiline