Maturita 2014

DSC_0891102 úspešných maturantiek a maturantov Dopravnej akadémie v Žiline sa zúčastnilo dňa 23. mája 2014 slávnostného ukončenia maturitných skúšok a odovzdávania maturitných vysvedčení.

Štvorročné úsilie prezentované vedomosťami pri zelenom stole mnohokrát prinieslo úsmev na tvárach maturantov a dosiahnuté známky ozdobili ich maturitné vysvedčenie. No nie všetci sa v máji zúčastnili skúšky dospelosti, pretože neukončili úspešne posledný ročník štúdia. Nepodarilo sa to 12 žiakom. Ďalším 12 žiakom sa táto skúška nevydarila podľa predstáv a prídu si ju zopakovať. Mnohým však padol kameň zo srdca, pretože to majú konečne za sebou.

Po úvodných slovách ZRŠ Mgr.Sabovej, predsedníčka školskej maturitnej komisie Ing. Eva Kocúrová vyhodnotila výsledky maturitných skúšok a prihovorila sa maturantom. DSC_0870

Riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec, sa prihovoril absolventom a poprial im veľa osobných i pracovných úspechov. DSC_0879

Tých, ktorým sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky sa vedenie školy rozhodlo oceniť. Z rúk riaditeľa školy a predsedníčky školskej maturitnej komisie si maturitné vysvedčenie spolu s vecným ocenením prevzalo 14 najúspešnejších absolventov.

Maturitným vysvedčením so samými jednotkami sa môžu popýšiť títo absolventi:

Patrik Ďugel a Jakub Januš zo IV.AM triedy.

DSC_0929

Výborné výsledky na maturitných skúškach dosiahol aj Patrik Paulus zo IV.BP triedy.

DSC_0921

Medzi ďalšími ocenenými boli študenti:

Marek Cabadaj zo IV.AM triedy, Nikola Dvorská zo IV.AP triedy a Adrián Majtánik zo IV.BP triedy.

DSC_0915

Pochvalu od vedenia školy a vecný dar si prevzali aj absolventi:

Štefan JankovskýJuraj Vandlík z II.BN triedy, Anton LaurenčíkMatej Taraba zo IV.AM triedy, Martin BugáňMartin Lopčiansky zo IV.CP triedy, Ján Pinčík zo IV.AM triedy a Alžbeta Machalíková zo IV.AP triedy.

Všetkým absolventom, ktorí vynaložili maximálne úsilie a získali maturitné vysvedčenie, vedenie školy blahoželá a praje veľa osobných úspechov, skvelý štart do sveta dospelých, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov počas štúdia na vysokých školách alebo v budúcom zamestnaní.

DSC_0901 DSC_0911

Zástupkyňa riaditeľa školy, Mgr. Mária Sabová, poďakovala v mene vedenia školy triednym učiteľkám Ing. Jane Kostolnej /IV.AP trieda/, PaedDr. Jane Daubnerovej /IV.BP trieda/, Ing. Miroslave Chajdákovej /IV.CP trieda/, Mgr. Oľge Černekovej /IV.AM trieda/, Ing. Ivete Drahnovej /II.AN trieda/ a Ing. Monike Nogovej /II.BN trieda/ za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť pri výchove a vzdelávaní našej mládeže slovami:

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu!
Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“

DSC_0940

Mgr. Mária Sabová poďakovala aj predsedníčke školskej maturitnej komisie za vytvorenie príjemnej pracovnej atmosféry počas celých maturitných skúšok.

Riaditeľstvo Dopravnej akadémie v  Žiline vyslovuje tiež poďakovanie všetkým pedagógom za ich úsilie, ktoré vynaložili pri vzdelávaní a výchove maturantov počas celého štúdia.

DSC_0946 DSC_0867