Zasadnutie výboru Rady rodičovského združenia (RRZ) a triedne schôdze RRZ

Dňa 2. októbra 2013 sa bude konať o 15:00 hod. v konferenčnej miestnosti č.114 – 1.poschodie v hlavnej budove

zasadnutie výboru RRZ pri Dopravnej akadémii v Žiline.

 

V ten istý deň o 16:00 hod. sa budú konať aj triedne schôdze RRZ podľa osobitného rozpisu:

Čítať ďalej…