28. marec – Deň učiteľov

DSC_0701Slávi sa ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského, známeho ako učiteľa národov.

„ Učiteľ podáva pomocnú ruku, otvára myseľ a dotýka sa srdca.“

Je neoceniteľným prínosom vo výchove a vzdelávaní mladých ľudí.

Je ich dôverníkom, snaží sa ich pochopiť, pomôcť pri riešení rôznych problémov, prekonať mnohé prekážky, ktoré sa im zdajú neprekonateľné.

Vie pochváliť aj pokarhať. Je prísny, ale aj spravodlivý.

Svojou prácou, pedagogickým majstrovstvom je osobným príkladom pre každého študenta nielen počas školského štúdia, ale aj v ďalšom životnom období.

Pri príležitosti tohto významného dňa sú každoročne ocenení pedagógovia našej školy, ktorí svojou dlhoročnou prácou v školstve prispievajú k výchove a vzdelávaniu mladej generácie.

Nebolo tomu inak ani tento rok.

Na slávnostnom posedení všetkých zamestnancov riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec, odovzdal Plaketu Jana Amosa Komenského: Mgr. Oľge Černekovej, p. Petrovi Daníkovi, p. Márii Dudekovej, Ing. Jozefovi Nociarovi, Ing. Márii Vítovej, PhD.

Nielen im, ale i všetkým pedagógom patrí poďakovanie za ich obetavú prácu, trpezlivosť a pedagogický takt, ktorý využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese a formovaní osobností mladého človeka.

„Učiteľ odhaľuje minulosť, ukazuje prítomnosť a tvorí budúcnosť.“

DSC_0652 DSC_0658 DSC_0666 DSC_0681 DSC_0688DSC_0701