Milí študenti, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

DSCF3502Teším sa, že Vás môžeme privítať oddýchnutých  a s načerpanými fyzickými i psychickými silami do  nového  školského  roku 2013/2014. A pevne dúfame, že máte chuť do práce i do učenia. Veď vzdelanie má dnes veľký význam. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujeme  mať solídne základy vzdelania, potrebujeme vedieť využívať nové informačno- komunikačné technológie a samozrejme ovládať cudzie jazyky.

Každý školský rok je iný, vždy príde alebo odíde niekto, koho sme mali radi, na koho sme si zvykli, ale život je už taký. Prišli noví učitelia i noví žiaci. Verím, že nás čakajú  len príjemné okamihy vzdelávania, upevníme vzťahy medzi sebou  a budeme  sa tešiť z dobrých výsledkov našej práce. Otvára sa nám  priestor na to, aby sme si mohli lepšie uvedomiť všetko  pozitívne, čo so sebou nový školský rok prináša.

DSCF3504 DSCF3492

Tento nový začiatok je významným dôvodom na to, aby sme spoločne začali prácu, ktorá má zmysel a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu.

Milí učitelia, kolegovia, prajeme  vám veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok tešili z úspechov a pokrokov, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť. Tiež to,  aby vás vaši žiaci rešpektovali, vážili si vás, mali vás radi. To sú tie pocity, pre ktoré každodenne predstupujeme pred svojich žiakov a sadáme si za školskú katedru znova a znova. Nech sa v plnej miere naplní  odkaz J. A. Komenského, že „Škola nesmie byť miestom, bludiskom, ale hrou, hostinou a rajom“.

DSCF3502 DSCF3495