Týždeň dobrovoľníctva

Pomoc druhým sa stáva lukratívnou príležitosťou realizovať sa, a to nielen pre mladých, ale pre všetky vekové kategórie. Dobrovoľníci sa učia, ako pomôcť druhým, stávajú sa empatickejšími, spoznávajú mnoho zaujímavých ľudí a nadväzujú nové priateľstvá. Do organizácií prinášajú radosť, lásku a ochotu pomôcť v rôznych oblastiach dobrovoľníckych aktivít.

Pokračovať v čítaní „Týždeň dobrovoľníctva“

Školský výlet II.AP

Dňa 21.06.2019 sa žiaci II. AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnili koncoročného výletu s pani profesorkami Ing. Ivetou Drahnovou a RNDr. Máriou Baníkovou. Navštívili sme Múzeum slovenskej dediny v Martine a lanový park – SEGOLAND.

Pokračovať v čítaní „Školský výlet II.AP“

Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov

Dňa 16. mája 2019 sa žiaci II.AP, študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, pod vedením Ing. Drahnovej a Ing. Mihovej zúčastnili medzinárodnej konferencie Slovensko – Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Pokračovať v čítaní „Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov“

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 1. marca 2019  sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do školského kola boli prihlásené 2 práce v súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.  

Pokračovať v čítaní „Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“