Odborná exkurzia Vodné dielo Žilina

V pondelok 13. 5. 2019 sa žiaci II.AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy spolu s pedagogickým dozorom Ing. Ivetou Drahnovou a Ing. Jaromírom Slezákom zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na prehliadku Vodného diela Žilina.

Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia Vodné dielo Žilina“

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 1. marca 2019  sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do školského kola boli prihlásené 2 práce v súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.  

Pokračovať v čítaní „Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“

Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V pondelok 22. marca 2018  sa konala v Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do okresného kola postúpili 2 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/. Pokračovať v čítaní „Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“