Slovenský Betlehem – Rajecká Lesná

V dňoch 7. decembra a 12. decembra 2023 navštívili žiaci prvých ročníkov a následne 15. decembra 2023 žiaci z tried II.AP, II.CP a III.CP obec Rajecká Lesná, ktorá ukrýva jedinečnú raritu – najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe.

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Slávnostné verejné otvorenie tohto pozoruhodného diela sa uskutočnilo 26. novembra 1995, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá časť – oblasť Stredoslovenského kraja. Oblasť Západoslovenského kraja bola inštalovaná v novembri 1996 a o rok neskôr sa doplnením Východoslovenského kraja dielo skompletizovalo.

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Môžeme vidieť hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje.

Žiaci prvých ročníkov navštívili aj Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach. Prehliadku múzea sme absolvovali aj s výkladom. Žiaci sa oboznámili s históriou dopravy, videli rôzne staré exponáty, sledovali pokus – princíp fungovania parnej lokomotívy a vyskúšali si mnohé veci, s ktorými sa už dnes nestretnú v reálnom živote.

Ing. Iveta Drahnová