Celoslovenská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch od 26.04.2023 do 28.04.2023 sa konala v Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre celoslovenská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. 

Z našej školy sa celoslovenskej prehliadky zúčastnili žiaci Šimon Mazán zo IV.AP triedy a Radoslav Madleňák zo IV. BP triedy so spoločnou  prácou s názvom „Escape box ako inovačný prostriedok vzdelávania v doprave.“

Chlapci sa umiestnili na peknom 6. mieste z celkového počtu 16 prác.

Riešiteľom práce srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri ústnej maturitnej skúške.

Ing. Iveta Drahnová