Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V utorok 26. marca 2024 sa konala v  Spojenej škole Kysucké Nové Mesto Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ. 

Do krajskej prehliadky postúpila z okresného kola jedna súťažná práca našich žiakov v súťažnom odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Práca Viktórie Konkoľovej a  Júlie Majtánovej zo IV.BP pod názvom „Poznám, kde žijem?“ ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pre 4. ročník základnej školy, sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 26. apríla 2024. Miestom konania bude tentokrát  Stredná odborná škola veterinárna v Nitre.

Riešiteľkám práce srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri obhajobe práce v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.

Ing. Iveta Drahnová