Finančná sloboda – Naučme sa pracovať s peniazmi

Dňa 14. 05. 2024 sa žiaci III.AP a III.BP s pedagogickým dozorom Ing. Monikou Fabiniovou a Ing. Janou Kostolnou  zúčastnili v priestoroch OVB Allfinanz Slovensko vzdelávacej  aktivity  tejto finančnej spoločnosti, ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov na základných, stredných či vysokých školách.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko pripravila pre študentov stolovú spoločenskú hru na zlepšenie finančnej gramotnosti. Počas hry s certifikovaným lektorom Martinom Tomčalom, finančným poradcom  spoločnosti, sa žiaci v  skupinách starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny Peniažkovcov. Každá skupina  dostala  do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádzala  s nimi 30 nasledujúcich rokov ich života. Uzatvárala im finančné produkty, čelila rôznym nástrahám života. Žiaci  mali možnosť vkladať peniaze na termínovaný účet, investovať peniaze do podielových fondov. V prípade nedostatku peňazí si mohli zobrať spotrebný úver alebo  hypotekárny úver na zabezpečenie bývania pre rodinu, o ktorú sa starajú.  Čo sa týka poistných produktov, k dispozícii mali  kapitálové životné poistenie a poistenie trvalých následkov úrazu.  

Produkty v hre mali veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádzalo z reálneho sveta a podmienok. Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny a to sú:

  1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
  2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelávanie detí, dovolenka, chata…)
  3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

Táto hra poskytla žiakom pútavý herný zážitok založený na praktických informáciách   z osobných financií, ktoré im pomôžu v reálnom živote. Pri hre si žiaci uvedomili, že finančné rozhodnutia sa nemajú robiť neuvážene a urýchlene, a nie vždy platí pravidlo, že risk prináša aj zisk.  Vyskúšali si, že jedným z možných negatívnych dôsledkov nesprávnych finančných rozhodnutí  je riziko rastu zadlženosti a neschopnosť  splácať svoje dlhy, čo sa môže skončiť až osobným bankrotom. 

Prínosom pre študentov bolo prehĺbenie ich znalostí z oblasti finančnej gramotnosti. Uvedomenie si potreby analýzy a usporiadania vlastných financií. Hra je výbornou pomôckou ako chápať peňažný a kapitálový trh prepojene a reálne.

Ing. Jana Kostolná