MATURITA 2024 – EČ a PFIČ MS

Milé maturantky, milí maturanti,

je tu obdobie, keď  sa začína vaša „skúška dospelosti“.  Prajeme vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov.

                      …teraz je ten správny čas, dokázať, čo je v nás …

V prílohách nájdete podrobné informácie a pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) 2024. Dôkladne si ich preštudujte.