Všetko čo neviete o nových trendoch v ekonomike, financiách a marketingu

Dňa 30.01.2024 sa žiaci z tried III.BP, IV.BP a I.AN s Ing. J. Kostolnou, Ing. M. Čelkovou a Ing. M. Gálffyovou zúčastnili podujatia výberových prednášok z cyklu „Všetko, čo neviete o nových trendoch v ekonomike, financiách a marketingu a báli ste sa opýtať….“

Prednášky sa konali na Katedre ekonomiky Fakulty PEDAS, v Aule Datalan na Žilinskej univerzite, v spolupráci s SOPK.

Lektori sa venovali týmto témam:

Ako nám umelá inteligencia uľahčuje život (od sci-fi k bežnému životu).

Marketing na sociálnych sieťach.

Úspešné svetové značky – učme sa od najlepších.

Slovenské podniky v zahraničí – výzvy pre najlepších.

Súčasný svet hyperkonkurencie.

Prednášky boli prednesené pútavou formou. Naši študenti pozitívne reagovali na spôsob prezentácie zaujímavých tém, ktoré obohatili ich vedomosti z oblasti ekonomiky.

Po prednáškach sa žiaci zapojili aj do súťaže o hodnotné ceny. Teší nás, že z 250 prítomných žiakov sa aj naša študentka Viktória Konkoľová zo IV.BP triedy umiestnila na 14. mieste a bola ocenená.

Ing. J. Kostolná, Ing. M. Čelková a Ing. M. Gálffyová