Exkurzia na Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 24. 11. 2023 sa žiaci II. AP triedy, študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy, spolu s pedagogickým dozorom – Mgr. Jankou Dutkovou zúčastnili exkurzie na Žilinskej univerzite v Žiline, na Katedre cestnej a mestskej dopravy.

Na pôde univerzity nás privítal a celou exkurziou aj sprevádzal výskumný a vedecký pracovník Ing. František Synák, PhD. a dvaja doktorandi.

V jednotlivých laboratóriách si žiaci mohli postupne vyskúšať správne upevňovanie nákladov na nákladné auto, prácu s račňami, viazacími popruhmi, lanami a inými upevňovacími zariadeniami aj meranie pevnosti upevňovacích popruhov. Oboznámili sa s prepravou nebezpečných látok, videli obaly, do ktorých sa balia nebezpečné látky a ako sa tieto obaly označujú.

S digitálnymi a mechanickými tachografmi sa najprv oboznámili teoreticky a potom si prácu s nimi vyskúšali aj prakticky. Exkurzia bola poučná, žiaci si odniesli veľa nových informácií a upevnili si teoretické vedomosti v praxi.

Mgr. Janka Dutková