Vianočné trhy v Žiline

Dňa 21. decembra 2022 sa žiaci z tried I.AP, II. AP, III.AM, III.AU, IV.AP, II.AN a vyučujúci: Ing. M. Beňovská, Mgr. Z. Bučková, Mgr. J. Dutková, Ing. J. Nociar, Mgr. P. Panáková, Ing. E. Remetová, Mgr. A. Šamajová a Ing. D. Valentová zúčastnili na Vianočných trhoch v Žiline.               

Trhy sa každoročne konajú na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku. Okrem tradičného jedla, voňavého punču či remeselných výrobkov je pripravený aj bohatý kultúrny program, ktorý spríjemňuje predvianočný čas. Na Mariánskom námestí je v predvianočnom období pripravený program s bohatým žánrovým záberom: spevácke zbory, folklórne skupiny a súbory, ale aj divadlo pre deti,

Prehliadka pokračovala obdivovaním Kostola obrátenia sv. Pavla, ktorý sa nachádza priamo na Mariánskom námestí. Na barokovom Kostole obrátenia svätého Pavla a priľahlom kláštore jezuitov na Mariánskom námestí v Žiline odhalili po vyše roku zreštaurovanú fasádu. Podľa koordinátora reštaurovania Tomáša Fuska sa fasáda kostola, známeho od 19. storočia ako Sirotár, vrátila do pôvodnej tmavosivej farby kombinovanej s bielou.

Pravú vianočnú atmosféru sme zažili pri vôni vianočných cukroviniek a šálke horúceho punču. Na vianočných.h trhoch sme pocítili nefalšovanú predvianočnú náladu a prezreli sme si Betlehem, ktorý je postavený na Mariánskom námestí. Betlehemské postavy v životnej veľkosti vytvorili rezbári počas medzinárodného rezbárskeho sympózia v júli 2009. Zostavili z nich Žilinský Betlehem, ktorý študenti obdivovali počas tohtoročného Adventu. V centre je svätá rodina – Pannu Máriu vytesal Anton Kadura (Podvysoká), sv. Jozefa vytvoril Jozef Rakovan (Štiavnik), Jezuliatko a jasličky Zdeněk Nytra (Frýdek – Místek). Anjeli, hviezda a nápis je dielom Boženy Kinčiovej (Žilina). Postavy Troch kráľov vytvarovali Milan Mičienka (Kolárovice), Pavol Vaják (Zakamenné), Monika Holbusová (Martin). Sú tam ešte ďalšie osoby a zvieratká pre kolorit celého biblického výjavu – tieto vytvorili Stanislav Ondrík (Tvrdošín), Miroslav a Jan Winklerovci (Hranice). Všetky postavy slovenských a moravských rezbárov sú z lipového dreva. Rezbári nahrubo orezali kôru, motorovými pílami vytvorili hrubé obrysy postáv. Definitívnu podobu vytvorili dlátami. Prístrešok nad Betlehemom realizovala mestské dielňa pod vedením Jozefa Krakovského. V stánkoch v blízkosti Betlehemu si mohli študenti nakúpiť aj suveníry a darčeky pre svojich blízkych.

Ďakujeme žiakom za dochvíľnosť, príkladné správanie a vzornú reprezentáciu školy.