TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA

Po dlhšej prestávke sa dňa 24.11.2022  na našej škole, v priestoroch školských dielní na Košickej ceste 2,  konal už 13. ročník okresného kola Technickej olympiády.  Súťaže sa zúčastnili žiaci žilinských základných škôl a osemročných gymnázií.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória A, určená pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc.

Kategória B, určenápre žiakov 5. a 7. ročníkov ZŠ  a 1.a 2. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž  jednotlivcov.

Súťaž pozostávala tak ako každý rok :  z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  pri riešení vedomostných testov a z praktickej časti.

Súťažiaci kategórie A  zhotovovali podľa technickej dokumentácie spoločenskú hru pre dvoch hráčov pod názvom „ Háčikový súboj. „

Súťažiaci kategórie B vyrábali výrobok  nazvaný „Stojan na mobil.“

Všetci zúčastnení žiaci mali možnosť preveriť svoje zručnosti, cit pre presnosť, schopnosť čítať technickú dokumentáciu  a porovnať si svoje schopnosti s ostatnými súťažiacimi  pri riešení zadaných  úloh.

Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére  a všetci  sa tešíme  na ďalšie podobné  spoločné akcie!