Opäť v školských laviciach

Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. Začal sa ďalší školský rok, ktorý bude, dúfam, lepší a úspešnejší ako ten predchádzajúci. Určite všetci rozmýšľame, čo nás v ňom čaká, aký asi bude, čo nám prinesie ….

My sme ho spoločne so žiakmi prvých ročníkov privítali vo štvrtok, 2. septembra, v školskej jedálni slávnostnými príhovormi podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Petra Dobeša, p. riaditeľky Márie Vítovej a želaniami od vedúcich jednotlivých úsekov školy.

Na prahu nového školského roka a na ceste ďalšieho poznávania a objavovania  prajeme  všetkým študentom aj ich  učiteľom úspešný školský rok 2021/2022, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali.