VIANOCE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Vianočné stretnutie v školskom internáte sa uskutočnilo 17. decembra, kedy sa ubytovaní žiaci stretli v klubovni školského internátu, kde sa pri vianočných koledách a rozsvietenom vianočnom stromčeku rozlúčili so starým rokom a popriali si krásne a šťastné vianočné sviatky, zdravie a pohodu.

Aj keď neboli žiaci žhaví do spievania, vianočnú atmosféru všetkým spríjemnil hraním na heligónke žiak Madleňák, za čo mu patrí veľká vďaka. K dobrej nálade prispeli nielen nakúpené perníky, keksy, chipsy a syrové nite ale aj vianočný punč, ktorý pripravili dievčatá Lucia Gustiňáková a Silvia Magdiaková. Žiaci na stretnutí porozprávali aj o vianočných zvykoch v ich bydlisku.

Ďakujeme menovaným aj ostatným nemenovaným, ktorí prispeli svojím prínosom k príjemnej predvianočnej atmosfére.