Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

Žiaci 1. a 2. ročníka sa opätovne zapojili do projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc.

Úlohou uvedeného projektu bolo vytvoriť ľubovoľnou technikou záložky do knihy. Žiaci študijných odborov  spolu s vyučujúcimi SJL „vyrobili” naozaj nádherné a veľmi zaujímavé záložky. Mimoriadne šikovní boli žiaci z tried II.AP, II.BP a II.AM. Využili hlavne svoju fantáziu, manuálnu zručnosť, šikovnosť.

Pridelenou partnerskou školou v tomto projekte bola  SOŠ  v Holíči, Námestie sv. Martina 5. Zásielka záložiek z tejto školy určite poteší zase  našich žiakov, účastníkov zaujímavej akcie. Záujem o dejiny, osobnosti, spoznávanie Slovenska, podpora čítania žiakov a rozvoj čitateľskej gramotnosti,  fantázie, kreativity a zručnosti to bol cieľ zaujímavého celoslovenského projektu.