Medzinárodný deň vojnových veteránov v Žiline

Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov a ukončenia 1. svetovej vojny sa 11. novembra 2019 o 11.11 hod. na Starom cintoríne v Žiline rozozvučali zvony miestnej kaplnky. Symbolickými 11 minútami ticha vyjadrili účastníci pietneho aktu úctu všetkým vojnovým obetiam. Každú hruď zdobili kvety červených makov- symbol preliatej krvi na bojiskách počas 1. svetovej vojny.

Ing. Barbora Birnerová, PhD. zástupkyňa primátora mesta Žilina vo svojom príhovore okrem iného zarecitovala úryvok z básnického diela Krvavé sonety P. O. Hviezdoslava, ktorá vystihuje ničotu všetkých vojen.

Svojimi slovami nám plk. vo výslužbe RSDr. Juraj Drotár – podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a predseda Oblastného výboru SZPD Žilina priblížil udalosti z obdobia bojov na území dnešného Slovenska.  

Pri pamätníku držali čestnú stráž vojaci 5. pluku špeciálneho určenia. Prítomní boli aj členovia Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky a Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline. Svojou účasťou sa k spomienke na vojnové obete pridali aj študentky III.BP.